MENU

 

 

 

Assalamualaikum dan salam sejahtera, kepada pelawat-pelawat Portal Web Majlis Daerah Kubang Pasu. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang ke Portal MDKP. Ribuan terima kasih juga kepada pengunjung-pengunjung Portal MDKP, kami di MDKP sentiasa menerokai dan mencari idea-idea dan kaedah-kaedah baru untuk memberi perkhidmatan yang cekap dan terbaik kepada seluruh komuniti di Kubang Pasu. Pengunjung-pengunjung Portal MDKP akan disajikan dengan paparan terkini mengenai perkhidmatan yang disediakan dan juga maklumat mengenai organisasi MDKP.

Kami di MDKP sentiasa mengalu-alukan sebarang pendapat atau cadangan dari pengunjung Portal ini bagi kami menjayakan visi organisasi dan merialisasikan pembangunan ICT dalam membentuk sebuah PBT yang mampu memberi kepuasan dan perkhidmatan yang terbaik kepada semua pihak khususnya komuniti di Kubang Pasu. Bersesuaian dengan matlamat MDKP untuk menyebarkan maklumat mengenai organisasinya, ingin saya war-warkan mengenai e-Perkhidmatan yang disediakan didalam Portal ini yang bertujuan untuk memudahkan semua pelanggan terutamanya didalam memberikan perkhidmatan yang lebih cekap, tepat dan berkesan.

Selain itu, e-Perkhidmatan ini juga menyediakan kemudahan muat turun (download) semua borang yang berkenaan dengan perkhidmatan bagi melicinkan urusan pentadbiran dan selaras dengan usaha kerajaan bagi mengurangkan karenah birokrasi di agensi kerajaan. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Portal ini secara berterusan.

Terima kasih juga ditujukan kepada pengunjung-pengunjung yang sentiasa memberikan idea-idea bernas yang menjadi panduan untuk kami memperbaiki dan meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan ke tahap yang lebih cemerlang sepertimana yang dihasratkan oleh kerajaan Malaysia

 

Yang Dipertua Majlis Daerah Kubang Pasu:

Mohd Fisol Bin Md Noh,SDK.,AMK.,BCK.